Auques i espantalls – Miquel Desclot

Por Revisar

Amb divertida agudesa, usant com a eina satírica uns versos tan vius com d’impecable qualitat, Miquel Desclot retrata els més diversos «tipus típics», si es pot dir així, que belluguen al nostre voltant —en el camp de la política, la cultura, la societat— i els contrapunta amb d’altres personatges que tenen carn i ossos, i nom, que li serveixen per a expressar la seva ironia i, també, els seus afectes.

A més del capítol de «Companyies», del «Bestiari poca-solta» (que recull «Gent amb ista» i «Gent de ment») i del grup d’«Auques i espantalls», Desclot hi inclou un «Jardí Botànic» que és una original col·lecció de breus i admirables interpretacions —iròniques i líriques— del món vegetal.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea

Sin Comentarios

Deja un Comentario