Cu vi kuiras cine? – Johán Valano

Por Revisar

Kiu murdis la junan farbiston? ?u entute estas murdo? Se jes, kial do iu volus ?esigi lian vivon? Li ne estis ri?a, kaj ne apartenis al tiu homkategorio, kiu havas financan a? komercan signifon. Sed li havis politikan agadon. ?u do pro tio? A? ?u decidis lian sorton komplika ama vivo?

La leganto nepre ?atos Janon Karal, la eble tro senteman detektivon, kiun enketo gvidas de ?ina kuiristo al afrika studento, de maldekstremaj junuloj al bur?a kuracisto, la? fadeno plej mistera…

Esperantisto jam de la infanoj jaroj — kio sendube diferencigas lin de multaj esperanto-verkistoj – Johán Valano su?is la lakton de diversaj kulturoj.

Vera kosmopolito, li vivis en Usono kaj en pluraj landoj e?ropaj, kaj lia laboro por monda organizo kondukis lin al multaj malsimilaj lokoj de Ameriko, Azio kaj Afriko, kaj e? al la pacifika insularo. Eble tial lia romano havas ian internacian kaj intersocian atmosferon maloftan en tiaj verkoj, sed aparte ?atindan por multlanda legantaro.


Sin Comentarios

Deja un Comentario