Dolor de llengua – Enric Larreula

Por Revisar

Dolor de llengua és una aproximació a la substitució lingüística que vivim a través de les respostes emocionals de moltes persones preocupades per aquesta situació. Es tracta, doncs, de l’observació d’un fet que, tot i ser molt comú en la nostra societat, encara és poc estudiat: com es pateix per una llengua que recula i per què es pateix.

I quines són les conseqüències que aquest suposat dolor de llengua, tant des del punt de vista emocional, somàtic o social, pot produir a les persones més afectades.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea

Sin Comentarios

Deja un Comentario