El mercader de Venècia – William Shakespeare

Por Revisar

Per tal d’ajudar al seu amic Bassanio a obtenir la mà de Porcia, Antonio sol·licita un préstec a l’usurer Shylock, el qual, si el deute no és pagat en el termini fixat, el cobrarà amb una lliura de carn.


Sin Comentarios

Deja un Comentario