El procés de formació nacional de Catalunya – Josep M. Salrach

Por Revisar

Aquest llibre és una important contribució a l’estudi d’un període crucial de la història de Catalunya, entre la dominació musulmana i la seva independència. Analitza els esdeveniments polítics i militars i les condicions socials que feren possible la formació de la nació catalana, amb un abundant suport documental que aclareix moltes de les llacunes de la historiografia tradicional.

En la primera part, El domini carolingi, s’estudia la primera època comtal, els aspectes polític-religiosos de la reorganització del territori i les lluites civils i revoltes de la noblesa que acabaren afeblint la monarquia carolíngia.

En la segona part, L’establiment de la dinastia nacional, són examinades les circumstàncies històriques que afavoriren la independència dels comtats catalans amb la instauració d’una dinastia —que arrenca del llegendari Guifré el Pelós— que hauria de governar Catalunya durant cinc segles. Amb el comte Guifré, que implanta el principi hereditari contra la tradició carolíngia, Catalunya és ja un nucli nacional en expansió; és l’etapa que es caracteritzà per la consecució de la independència política, la consolidació d’una organització social pròpia, l’establiment d’unes bases econòmiques i l’obertura del país al món exterior.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea

Sin Comentarios

Deja un Comentario