Homenots: Segona sèrie – Josep Pla i Casadevall

Revisado

Entre els moltíssims textos escrits per Josep Pla, la sèrie dels Homenots ocupa un lloc destacadíssim. És en els seixanta Homenots de la versió final (recollits entre 1969 i 1975 en quatre volums de l’Obra Completa de Destino) on Pla compendia la seva visió del país i dels homes que n’han forjat la cultura, la política i l’economia modernes. Pla evoca cada personatge recorrent a la pròpia memòria i a les converses amb els testimonis més propers, i en dóna un retrat que sol ser, alhora, exemplar i eficaç. Però, a més d’il·lustrar la història recent de Catalunya a través d’algun dels seus protagonistes, amb els Homenots, Pla també fa, inevitablement, literatura. I és molt sovint una literatura d’altíssima qualitat.

Els protagonistes d’aquesta Segona sèrie són els següents: Pere Bosch Gimpera, Ramon d’Abadal, Vicens Vives, Josep Ferrater Mora, Francesc Duran Reynals, Josep Trueta, Joan Coromines, Francesc de B. Moll, Joan Miquel i Avellí, Pere Coll i Rigau, Ramon M. Roca i Sastre, Joan Ventosa i Calvell, Josep Maria de Porcioles, Andreu Nin, Josep Maria Cruzet i Antoni Palau Dulcet.


Sin Comentarios

Deja un Comentario