Hotel Intercontinental – Quim Monzó

Por Revisar

Hotel Intercontinental és el quart recull d’articles que publicà Monzó a diferents mitjans (La Vanguardia, Avui, El Periódico i Diari de Barcelona) durant el 1990 i el 1991. Els seus articles són peces literàries sovint a un pas del conte. Són irònics, sarcàstics o pessimistes, però sempre es miren amb frescor els clixés socials, polítics i culturals que ens envolten.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea

Sin Comentarios

Deja un Comentario