Nacionalisme banal – Michael Billig

Revisado

Nacionalisme banal.

Aquest és un llibre que representa un important desafiament a les concepcions ortodoxes del nacionalisme i que se centra especialment en la crítica al nacionalisme de les nacions estat. Mentre que la teoria tradicional ha posat el punt de mira en les expressions radicals del nacionalisme, l’autor centra l’atenció en les formes diàries i menys visibles que es troben profundament arrelades en la consciència contemporània, una forma de nacionalisme, ni exòtica ni allunyada de les pràctiques més habituals, que defineix com a «nacionalisme banal». A la pregunta de per què la gent no oblida la seua identitat nacional, suggereix que el nacionalisme quotidià es troba present constantment en els mitjans de comunicació a través de símbols i d’hàbits rutinaris del llenguatge.

Elements habituals, com ara la bandera que oneja inadvertida a l’exterior d’un edifici públic o que és omnipresent a l’escola, als despatxos, a les façanes dels habitatges, etc., conformen recordatoris que freqüentment operen de manera mecànica sobre el subconscient individual i col·lectiu, més enllà de l’estadi de la consciència deliberada. Nacionalisme banal és crític amb les teories ortodoxes de la sociologia, de la política i de la psicologia social que ignoraren aquest aspecte central de la identitat nacional. Billig manifesta amb convicció i documentació que el nacionalisme continua essent una força ideològica fonamental al món contemporani. El més important és reconèixer aquests senyals del nacionalisme que ens són tan familiars i que ens passen per alt amb tanta facilitat. Es tracta d’una obra que abraça moltes perspectives d’estudi i que és de lectura essencial per a esbrinar el fenomen nacional i els seus aspectes més banals en què es manifesta i és utilitzat, en primer lloc, per les nacions estat.

Autor.

Michael Billig (Londres, 1947) és un important científic social britànic. Va ser professor de Ciències Socials a la Universitat de Loughborough des de 1985 a 2017, i membre de l’influent Discourse and Rhetoric Group (juntament amb personalitats com Derek Edwards i Jonathan Potter).

El seu camp d’estudi és la psicologia social. Es va formar a la Universitat de Bristol amb Henri Tajfel, un renovador de la psicologia social. Com a psicòleg experimental, va ajudar a dissenyar els experiments minimal group que van fundar la perspectiva anomenada «identitat social». Va abandonar el treball experimental per a considerar temes com ara el poder des d’una perspectiva sociològica, l’extremisme polític i la ideologia, tractant-los en una important sèrie de llibres. En Social Psychology and Intergroup Relations (1976) va oferir una crítica del tractament ortodox del prejudici en la psicologia. En Fascists (1979) va ajudar a revelar la ideologia de l’antisemitisme i del feixisme clàssic subjacents en el grup britànic anomenat National Front, en una època en què aquest estava concitant una certa legitimació política i avanç electoral. En els anys vuitanta es va enfocar en el pensament quotidià i les relacions entre ideologia i sentit comú. Aquest treball es va exposar en l’obra col·lectiva Ideological Dilemmas (1988, escrit juntament amb Condor, Edwards, Gane, Middleton i Radley), en Banal Nationalism (1995) i en el que s’ha arribat a considerar la seva obra magna, un estudi de la ideologia de la família reial britànica: Talking of the Royal Family (1998).

La seva influència en les ciències socials és àmpliament reconeguda. Se li reconeix la revaloració de l’ús del pensament retòric clàssic en el context dels temes socials. Per exemple, mostra que les actituds s’entenen millor no com postures individuals sobre un assumpte, sinó que emergeixen en contextos on hi ha un argument potencial.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea

Sin Comentarios

Deja un Comentario