Nova Sento – Tagulo (Henry B. Hyams)

Por Revisar

Tendenca romano, sceno sur la Marso, inspiroj de teozofio kaj vivreformaj ideoj. Nova Sento propagandis plurajn ideojn malpli mistikajn, kiuj poste trovis pli ?eneralan atenton, e? aprobon, ekz. la Ligo de Nacioj, senarmi?o, vegetarismo, socialismo kaj certaj reformoj malliberejaj, kiajn oni jam aplikas en Sovetlando. Entute la ismoj ?ajnas fantazie miksitaj en lia romano, sed aparte ili prezentas multon pripensindan. La animo de londona senlaborulo teozofie reenkorpi?as sur Marson, kie Tagulo imagis sian utopion. Memorante la mizerojn, kiuj malbeligas la homan “civilizon”, la reenkorpigito povas kontrastigi ilin kun la feli?a socio, kiun la marsanoj konstruis per racia ekonomio kaj simpligita vivmaniero.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea

Sin Comentarios

Deja un Comentario