Os vellos non deben de namorarse – Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

Por Revisar

Castelao advirte a través de tres historias representativas —a do boticario don Saturio, a do fidalgo don Ramón e a do vinculeiro señor Fuco— do perigo que entrañan os namoramentos serodios.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea

Sin Comentarios

Deja un Comentario