Què cal saber de Catalunya – Ferran Soldevila

Por Revisar

Amb Què cal saber de Catalunya, el gloriós historiador omplí un buit que s’anava fent més i més sensible en la nostra bibliografia d’aquests anys; aquest volum és aquella síntesis clara i amena, noblement divulgadora, no pas solament del passat, ans dels grans aspectes i problemes del present, que tant trobava a faltar el nostre públic.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea

Sin Comentarios

Deja un Comentario