Author: Apol·lodor

Biblioteca de relats mitològics – Apol·lodor

Por Revisar

Molt sovint, la literatura i l’art tenen com a fonts d’inspiració els mites clàssics, tant en l’època antiga com en els temps actuals. Per això sempre ha existit la necessitat de recollir i de sistematitzar les llegendes per comprendre i per interpretar correctament les obres que llegim o contemplem. Una recopilació mitogràfica sota l’aparença d’un manual o bé d’un diccionari de mitologia la trobem a les estanteries de qualsevol biblioteca particular per reduïda que...

Continuar Leyendo