Author: Celso Emilio Ferreiro

Longa noite de pedra – Celso Emilio Ferreiro

Por Revisar

Este libro de poemas é exemplo da poesía social imperante na época, en tódalas líricas peninsulares. A miseria das clases traballadoras, a emigración, a opresión política, a ansia de liberdade e o antibelicismo maniféstanse a través dunha linguaxe clara e directa, rica en imaxes e símbolos e con recursos que rompen coa linguaxe poética tradicional.

Continuar Leyendo