Author: Josep M. Salrach

El procés de formació nacional de Catalunya – Josep M. Salrach

Por Revisar

Aquest llibre és una important contribució a l’estudi d’un període crucial de la història de Catalunya, entre la dominació musulmana i la seva independència. Analitza els esdeveniments polítics i militars i les condicions socials que feren possible la formació de la nació catalana, amb un abundant suport documental que aclareix moltes de les llacunes de la historiografia tradicional. En la primera part, El domini carolingi, s’estudia la primera època comtal, els aspectes polític-religiosos de la...

Continuar Leyendo