Author: William Auld

Pasoj al plena posedo – William Auld

Por Revisar

Pa?oj al plena posedo estis legolibro kun ekzercoj verkitaj de William Auld. La libro enhavas 30 lega?ojn sekvatajn de ekzercoj, plejparte demandoj pri la lega?o sed anka? pri gramatikaj punktoj. Vortoj estas klarigitaj per difinoj anta? la lega?o. La? la anta?parolo, 1.682 vortoj estas tiel difinitaj, kaj S-ro AULD supozis ke la lernanto jam posedas facilecon kun 700 bazaj radikoj. La lega?oj estas noveloj, poemoj, kaj eseoj kaj “… estas aran?itaj progresige…” la? malfacileco.

Continuar Leyendo