Author: Xosé Ramón Pena

Manual e antoloxía da literatura galega medieval – Xosé Ramón Pena

Por Revisar

Cómpre achegármonos á nosa literatura medieval e cómpre facérmolo cun apoio bibliográfico de doado manexo e que sexa intelixible non só para os especialistas senón para o lector común e mais para o estudiante que comeza a coñecer a literatura galega. Velaquí un libro que reúne dous aspectos fundamentais: as fontes literarias e unha análise crítica útil e clara que facilita a lectura e traza nidiamente os lindes dese complexo fenómeno cultural que foi...

Continuar Leyendo